ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βυζαντινές τοιχογραφίες

4ος-15ος αιώνας μ.Χ.

Στις τοιχογραφιες εχει χρησιμοποιηθει μουσαμας με ακρυλική προετοιμασία και χρώματα σε σκόνες αναμειγμένα με συνθετικό γαλάκτωμα. Τα έργα έχουν κολληθεί στον τοίχο με συνθετική κόλλα.

Άλλα Έργα