ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ

ΑΓΓΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ

ΑΓΓΕΙΑ

Θέματα από αγγεία

Περίπου από το 950 π.χ έως το 250 π.χ.

Τα διακοσμημένα αρχαία ελληνικά αγγεία αποτελούν ένα ξεχωριστό σύνολο ανάμεσα σε ανάλογες δημιουργίες του παγκόσμιου πολιτισμού.

Σκεύη κατασκευασμένα από ένα φτηνό υλικό όπως ο πηλός,με κύριο σκοπό να εξυπηρετήσουν ανάγκες της καθημερινής ζωής,βλέπουμε πως αντιμετωπίζονται ως δημιουργίες υψηλής τέχνης.

Δίνουν πλήθος πληροφοριών για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Αναπτύχθηκαν αρκετές τεχνικές ως προς τη διακόσμηση των αγγείων,με πιό σημαντική την τεχνική του μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού.

Τα θέματα που τα διακοσμούν είναι εμπνευσμένα από την μυθολογία,από την καθημερινή ζωή και από ιστορικές σκηνές. Ακόμη συναντάμε πλήθος γεωμετρικών μοτίβων ή άλλων σχημάτων. 

Τα έργα μου είναι φτιαγμένα πάνω σε στοκαρισμένο με κεραμάλευρο μουσαμά και οι χρωστικές είναι σκόνες αναμειγμένες με συνθετικό γαλάκτωμα.

Άλλα Έργα