Βυζαντινές εικόνες

Η τέχνη της εικονογραφίας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ιερή και λειτουργική και έχει πνευματικό σκοπό

Continue reading